«Келiсiлдi»
                       облыс әкiмiнiң орынбасары
                                                                                        _______________ Т. Каскин
     «     »_____________2009 жыл
                                        

 12 жылдық бiлiм беруге көшу жөнiндегi iс-шаралар жоспары

Iс-шаралар

Орындалу   мерзiмi

Аяқталу нысаны

Жауаптылар

2.

 12 жылдық бiлiм беруге көшудiң өңiрлiк жоспарын әзiрлеу және  бекiту

2009 ж.
наурыз

ҚР БҒМ
ақпарат

Облыстық  бiлiм   басқармасы.
Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi

I.  Бiлiм беру мазмұны
1.         Мектепке  дейiнгi  бiлiм беру

1.1

Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытудың Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандартын әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

1.2

Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытудың жалпы бiлiм беру оқу бағдарламаларын әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

2.

Бастауыш бiлiм беру

2.1

Бастауыш бiлiм берудiң   Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандартын әзiрлеу және бекiту 

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

2.2

 Бастауыш бiлiм берудiң пәндерi бойынша жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

  3.         Негiзгi орта бiлiм

3.1

Негiзгi орта бiлiм берудiң Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандартын  әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

 3.2

 Негiзгi орта бiлiм берудiң  пәндерi бойынша жалпы бiлiм беретiн оқу    бағдарламаларын әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

 4.

 Жалпы орта бiлiм беру

 

 

 

 4.1

Жалпы орта бiлiм берудiң  Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi  стандартын  әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

4.2

  Бейiндiк оқытудың әлеуметтiк-гуманитарлық    бағытының  типтiк оқу жоспарына сәйкес жалпы орта бiлiм берудiң  пәндерi бойынша оқу бағдарламаларын әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

4.3

 Бейiндiк оқытудың жаратылыстану–математика    бағытының  типтiк оқу жоспарына сәйкес жалпы орта бiлiм берудiң пәндерi  бойынша оқу бағдарламаларын әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

4.4

 Бейiндiк оқытудың технологиялық бағытының типтiк оқу жоспарына сәйкес жалпы орта бiлiм берудiң пәндерi бойынша оқу бағдарламаларын әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

5

Оқулықтар және оқу-әдiстемелiк кешендер (ОӘК)

5.1

 Оқыту тiлi, бейiндiк оқытудың бағыттары бойынша  оқулықтар мен ОӘК әзiрлеп, сараптамадан өткiзу және алдағы 2009-2018 оқу жылына арналған  кезеңiнде бiлiм беру процесiнде пайдалануға ұсынылған оқулықтар мен ОӘК тiзбесiн анықтау

2009-2018 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

5.2

2009-2018 жж. кезеңiнде бiлiм беру процесiнде пайдалануға ұсынылған оқулықтар мен ОӘК басып  шығару, көбейту

2009-2018 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

5.3

12 жылдық бiлiм беруге көшу кестесi  бойынша   жалпы бiлiм беретiн мектептердi оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету

2009-2017 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

6.

Бiлiм беру сапасын бағалау

6.1

 Бiлiм алушылардың оқу жетiстiгiн бағалау  туралы ереженi   әзiрлеу және бекiту

2009-2010 ж.

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

 6.2

 Бiлiм беру мекемелерiнде мемлекеттiк аралық бақылауды өткiзу ережелерiне, бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiм берудiң жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм мекемелерiнде бiлiм алушылардың үлгерiмiн ағымдағы бақылаудың,  қорытынды және аралық аттестаттаудың  типтiк ережелерiне өзгерiстер енгiзу

2010 ж.
наурыз

 

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

6.3

«Оқу жетiстiктерiн бағалау: қазiргi заманғы бағалау құралдарын әзiрлеу проблемалары» тақырыбында республикалық ғылыми-практикалық конференция өткiзу

2009 ж.
тамыз

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

7.

Бейiналды даярлық пен бейiндiк оқыту

  7.1

Бейiналды даярлық пен бейiндiк оқыту тұжырымдамасын  әзiрлеу және бекiту

ұдайы

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

 7.2

«Қазақстан Республикасында бейiндiк оқыту: ұйымдастырудың келешегi  мен проблемалары» тақырыбында республикалық ғылыми-практикалық конференция өткiзу

2009 ж.
қараша

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

 7.3

Бейiналды даярлық және бейiндiк оқытудың өңiрлiк инновациялық  портфельдерiн (жаңалықтар банкi/базасы) ұйымдастыру

2009 ж.
мамыр

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

  8.

Педагогикалық кадрлар

8.1

  12 жылдық  бiлiм  берудiң  педагог кадрларын қайта  даярлау бойынша  Астана, Алматы қалаларының, облыстық  БАИ, БҚБАРИ
жұмыстарының жоспар-кестесiн әзiрлеу

Наурыз
2009

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

8.2

 Педагогикалық кадрларды қайта даярлау  және  бiлiктiлiгiн  арттыру жүйесiнде қашықтықтан оқыту  тұжырымдамасын әзiрлеу

ұдайы

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

 8.3

Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiм беруден кейiнгi бiлiм берудiң кәсiптер  жiктеушiсiне өзгерiстер енгiзу 

Тамыз 2009

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

 8.4

Жаңа педагогикалық мамандықтар бойынша   жоғары және жоғары бiлiмнен кейiнгi бiлiм берудiң   кәсiптер жiктеушiсiне  өзгерiстер енгiзу 

2009
Наурыз-сәуiр

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

 8.5

Бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беру   деңгейлерi бойынша  мұғалiмнiң бiлiктiлiгiне баға беретiн мiнездемелерiн   әзiрлеу 

2009 ж. маусым

ҚР БҒМ
ақпарат

Бiлiм басқармасы

I 1. Материалдық-техникалық базаны  нығайту

1

Оқушылардың жалпы контингентiн, соның iшiнде 2010-2011 оқу жылында 1-сыныпқа баратын  6 және 7 жастағы балалардың санын нақтылау

 
2008- 2011жж.
25 шiлдеге

 БҒМ-ге ақпарат

Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi, бiлiм басқармасы

2

    Өңiрлердегi  елдi мекендердiң  бейiндiк мектептерге, мектеп–интернаттарына  қажеттiлiгiн анықтау және олардың ұйымдастырылуын облыстың әлеуметтiк-экономикалық  стратегиялық  даму жоспарына енгiзу.
Мектеп-интернат: 2009 ж. — Мамлютка қаласында
2010 ж — Пески селосы , Г.Мүрепоа ауданы
1. интеллектуалды мектеп — 2011 ж.

2009 ж.
желтоқсан

ӘЭСДЖ
БҒМ ақпарат

Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi, бiлiм басқармасы

3.

Жалпы бiлiм беретiн мектептердiң базасында ұйымдастырылатын мектеп жанындағы интернаттардың қажеттiлiгiн анықтау және олардың ұйымдастырылуын облыстың   әлеуметтiк-экономикалық стратегиялық даму жоспарына енгiзу
2009 ж.- 2 бiр.
2010 ж.- 4 бiр.
2011 ж. -1 бiр.

20089ж.
наурыз

ӘЭСДЖ
БҒМ-ге  ақпарат

Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi, бiлiм басқармасы

4.

 Республика өңiрлерiндегi елдi мекендерде оқушы орындарының тапшылығына  және   мектеп құрылысының қажеттiлiгiне талдау жасау

2009 ж.
наурыз

 ӘЭСДЖ
БҒМ-ге  ақпарат

Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi, бiлiм басқармасы

 5.

Жалпы бiлiм беретiн мектептердi  жарақтандыруды  қамтамасыз ету
а) пәндiк кабинеттермен:
 — физика           2009 — 69 %
2010 — 79 %
2011 — 89 %
2012 — 100 %
-химия             2009 — 7 %
2010 — 66 %
2011 — 76 %
2012 — 86 %
2013 — 100 %
 — биология        2009 — 20 %
2010 — 40 %
2011 — 50 %
2012 — 60
2013 — 70 %
2014 — 100 %
б)  емдеу-медициналық кабинеттермен:
2009 — 53 %
2010 — 63 %
2011 — 73 %
2012 — 83 %
2013 — 100 %
в) интерактивтi тақталармен:
2009 — 20 %
2010 — 40 %
2011 — 60 %
2012 — 80 % 

 

2009  — 2012 жж.

 

2009  — 2013 жж.

 

 

      2009 — 2014 жж.

 

 

      2009 — 2013 жж.

 

 

      2009 — 2012 жж. 

ӘЭДСЖ
БҒМ-ге  ақпарат

Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi, бiлiм басқармасы

 6.

Бөлмелердi, кабинеттердi, залдарды жабдықтауды қамтамасыз ету:

  1. 6 жастағы балаларға арналған ойын бөлмелерiмен:                         

                     2009 — 55 %
2010 — 100 %
-  медициналық кабинеттермен:
2009 — 87 %
2010 — 100 %
 — дене шынықтыру залдарымен:

2009 — 75 %
2010 — 85 %
2011 — 100 %

 

2009 — 2010 жж.

 

2009 — 2010 жж.

 

2009 — 2011 жж.

ӘЭСДЖ
БҒМ-ге  ақпарат

Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi, бiлiм басқармасы

 7.

Жалпы бiлiм беретiн мектептердегi асханалар мен буфеттердiң жұмыс iстеуiн  қамтамасыз ету:
2010  — 100 %

    2010 ж.

ӘЭДСЖ
БҒМ -ге ақпарат

Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi, бiлiм басқармасы

 9.

- СанЕН талаптарына сай
6 жастағы балалар үшiн мектеп жиһаздарын сатып алуды қамтамасыз ету
2010 — 100 %

- жас ерекшелiктерi мен СанЕН талаптарын  ескере отырып мектеп жиһаздарын (бойға сәйкестендiрiлген) жаңартуды қамтамасыз ету
2009 — 10 %
2010 — 10 %
2011 — 10 %

2010 ж.

 

 

2009-2010 жж.

ӘЭДСЖ
БҒМ-ге  ақпарат

Аудандық, Петропавл қалалық әкiмдерi, бiлiм басқармасы

 

         Басқарма бастығы                                                 Т.Әбiлмәжiнов