2009 ж. 23  желтоқсандағы
№ 706  бұйрығына
№ 1 қосымшасы

                                                                              

2009-2010 оқу жылында  Солтүстiк Қазақстан облысының жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк аралық
бақылауды (МАБ) ұйымдастыру және өткiзу бойынша iс-шаралар ЖОСПАРЫ
(өзгертулер және толықтырулармен)
                                                      


Iс-шаралар

Орындау мерзiмi

Орындау үшiн жауаптылар

1

МАБ өткiзу және дайындау бойынша жұмыстарды үйлестiру

ұдайы

Бiлiм басқармасы
Ш.Т.Каринова К.А.Калгужина

2

МАБ өткiзу және дайындау жұмыстарды үйлестiру бойынша облыстық, аудандық штабтарды құру

10.01.10.

Бiлiм бөлiмдерi

3

Бiлiм мекемелерiнде МАБ өткiзу үшiн мемлекеттiк комиссияны бекiту

10.01.10.

Мектеп директорлары

4

ҚР БҒМ өкiлдерiнiң тiзiмiн беру (рұқсат қағазына сәйкес)

13.01.10. дейiн

СҚ Бiлiктiлiктi арттыру және кадрларды қайта даярлау институтының бiлiм бөлiмдерi

5

Мемлекеттiк аралық бақылауды ұйымдастыру және өткiзу бойынша штабтардың жұмыс мәжiлiсiн өткiзу

Ақпан, наурыз

Бiлiм басқармасы, бiлiм бөлiмдерi

6

МАБ пәндерi: 4 сынып-дүниетану бойынша, 9 сынып-орыс тiлiнде оқитын мектеп оқушылары үшiн қазақ тiлi, қазақ тiлiнде оқитын мектеп оқушылары үшiн орыс тiлi, шетел (ағылшын, немiс француз) тiлдерi және дүниежүзi тарихы бойынша байқау тестiлеуi үшiн мәлiметтердi дайындау.

5.01.10.

СҚ Бiлiктiлiктi арттыру және кадрларды қайта даярлау институты, бiлiм басқармасы

7

МАБ дайындалуға әдiстемелiк көмек көрсету үшiн аудандарда көшпелi семинарларды ұйымдастыру.

2010 жылдың қаңтар, ақпан айлары

СҚ Бiлiктiлiктi арттыру және кадрларды қайта даярлау институты, бiлiм басқармасы

8

4, 9 сыныптарда байқау тестiлеуiн өткiзу.

ақпан

СҚ Бiлiктiлiктi арттыру және кадрларды қайта даярлау институты, бiлiм басқармасы

9

МАБ 2010 форматы бойынша ақпараттық-түсiндiру жұмысын өткiзу

Қаңтар, ақпан, наурыз

Бiлiм басқармасы, аудан және қала бiлiм бөлiмдерi, СҚ Бiлiктiлiктi арттыру және кадрларды қайта даярлау институты
А.К.Қарабатырова
БсАТО
М.К.Абдрашева

10

МАБ дайындалу туралы ақпаратты бұқаралық ақпараттық құралдары мен теледидарға жариялау

Даярлық кезең iшiнде

Бiлiм бөлiмдерi

11

МАБ өткiзу кезiнде дәрiсханаларда кезекшiлiк ұйымдастыру

15.01.10

Бiлiм бөлiмдерi, мектеп директорлары

12

Мемлекеттiк аралық бақылауды өткiзу

2010 жылдың 15 наурызында

Аудан және қала бiлiм бөлiмдерiнiң басқарушылары

13

Мектептер арасында мемлекеттiк аралық бақылаудың нәтижелерiн сараптау

2010 жылдың наурызы

Аудан және қала бiлiм бөлiмдерiнiң басқарушылары

2010 ж. 30 желтоқсандағы
№771 бұйрығына № 1 қосымша

2010-2011 оқу жылында Солтүстік Қазақстан облысының
жалпы орта білім ұйымдарында мемлекеттік аралық
бақылауды ұйымдастыру және өткізу бойынша шаралар
ЖОСПАРЫ


Іс-шаралар

Орындау мерзімі

Орындау үшін жауаптылар

Аяқтау формасы

1

МАБ дайындау және өткізу бойынша жұмыстарды үйлестіру

ұдайы

Білім басқармасы

Білім басқармасы бастығының кеңесінде атқарылған жұмыс туралы ақпарат

2

МАБ ұйымдастыру және өткізу бойынша жұмыс мәжілісін өткізу

28.01.10

Білім басқармасы, білім бөлімдері

 

3

МАБ пәндері: 4 сынып – математика бойынша, 9 сынып – орыс тілінде оқитын мектеп оқушылары үшін қазақ тілі, қазақ тілінде оқитын мектеп оқушылары үшін орыс тілі, шетел (ағылшын, неміс, француз) тілдері және математика бойынша байқау тестілеуі үшін мәліметтерді дайындау

28.01.10

СҚ біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау институты

Байқау тестілеу мәліметтері

4

Мектептер арасында байқау тестілеуін өткізу

ақпан

Білім басқармасы, аудан және қала білім ұйымдары

Облыс бойынша мониторинг

5

МАБ дайындалуға әдістемелік көмек көрсету үшін көшпелі семинарлар

Қаңтар 2011 – наурыз 2011

СҚ біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау институты, білім басқармасы

Семинарларды ұйымдастыру және өткізу

6

МАБ 2011 форматы бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын өткізу

Қаңтар, ақпан, наурыз

Аудан және қала білім ұйымдарының бастықтары

Білім және ғылым министрлігінің өкілдерімен кеңес

7

Ата-аналар арасында ақпараттық-түсіндіру жұмысын өткізу

Наурыз, сәуір, мамыр 2011 ж.

Білім басқармасы, аудан және қала білім ұйымдары, СҚ біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау институты А.К. Қарабатырова, Білім саласындағы ақпараттық технологиялар орталығы М.К. Абдрашева

Облыстық, аудандық бұқаралық ақпараттық құралдарға, басқарма сайтына ақпараттық мәліметтерді жариялау

8

МАБ өткізу

Наурыз 2011

Аудан және қала білім ұйымдарының бастықтары

Есеп беру

9

Мектептер арасында МАБ нәтижелерін саралау

Наурыз 2011

Аудан және қала білім ұйымдарының бастықтары

Коллегия отырысы