Қазiргi кезде бiлiм беру ұйымдарында денсаулығында кемiстiгi бар балаларды тәрбиелеу оқыту мәселелерi кенiнен қарастыруда. Оған байланысты ата — аналардың әлеуметтiк сұраныстарына жауап беретiн, интеллект даму денгейi бұзылған балаларды оқыту мәселесi аса көкей кестi. Ақыл-ой кемiстiгi бар балаларды бiр қалыпты дамудағы құрдастармен бiрге жалпы бiлiм беру мекемелерде оқыту арнайы педагогиқалық жайларды қамтамасыз талап етедi.

Ауытқулары бар оқушылармен педагогиқалық түзету жұмыс процессiнде интегрировалық оқыту жағдайы. Интеллектiк бiр қатар негiзгi мiндеттердi шешедi. Бiлiм беру мiндетi жалпы бiлiм беру түзету мектебiнiң және олардың оқу жұмысына қызығушылықтарың арттырады. Оқушылардың бағдарлама материалдарың игеруге бағытталған. Екiншi мiндет- түзетушiлiк оқушылардың жоғары психиқалық функцияларын қалыптастыруға бағытталған (дефектолог мұғалiмдер, логопед, психологтармен) мамандармен шешiледi.

Үшiншi мiндет — оқушылардың әлеуметтiк дамуы балалардың ұжымға бейiмделуiне қатарластарымен бiрге дамуына бағытталған.

Мына iс шараларды өткiзу арқылы шешiледi. Қосымша сабақтар беру бойынша саяхаттар мерекелер ұйымдастырылады.

Осы iс шаралар барысында назар аударатындар коммуникативтiк сөйлесу құралын қалыптастыру сыныптастарымен бiрге даму және деңсаулық мүмкiндiктерi шектеулi балалар арасында жеке тұлғалық өз-ара қарым-қатынас.

Сонымен қатар интеллект бұзылған оқушылардың тұлғалық сапаларын және балалар ұжымындағы бiрдей мiнез — құлқы қурдастармен, жақсы әрекет жасауын қалыптастыруға мүмкiндiк бередi.

Негiзгi интеллектi бұзылған оқушылар оқу пәнi бойынша бағдарламалық материалды меңгеру кезiнде үлкен қиыншылықтарды сезiнедi (жазудан, оқудан, математикадан). Бұл қиыншылықтар олардың жоғары психиқалық қызметiнiң даму ерекшелiгiнен шартты түрде көрiнедi. Балаларда танымдық дамуында үлкен игiлiк байқалады.

Мектеп жасына дейiнгi интеллектi бұзылған балалар адамдардың қарым-қатынасын тусiнеде белгiлi киыншылықтарды сезiнедi. Осы мiндеттi шешу үшiн бастауыш мектептiң интегрировалық сыныптардың мұғалiмi интеллектiк бұзылған оқушыға ерекше назар аударуы тиiс. Мұғалiмнiң негiзгi мiндетi : ақыл есiнде кемшiлiктерi бар балалардың ұжымға бейiмделуiне көмектесу және қолдау көрсету. Оқу жағдайында бiрдей қарым-қатынас жасау керек.

Педагогтерге көбiнесе қиындық тұғызатын мәселе — түзету мектебiнiң оқу әдiстемелiк құралдарының қабiлеттiлiгi. Жалпы бiлiм беру мектебi жағдайындағы ақыл есiнде кемшiлiктерi бар балаларды оқыту бағдарламасының үлгiлiк нұсқасын жоқтығы.

Ақыл есiнде кемiстiгi бар балаларды жалпы бiлiм беретiн мектеп жағдайында оқытуға арнайы бөлмелер ашуға, мемлекет тарапынан қолдау көрсетiлiп құралдарымен қамтамасыз етiлсе, бұл балаларды оқыту жеңiл.