2011-2012 оқу жылына Солтүстік Қазақстан облысының
білім мекемелерінде оқутышылық
кадрлардың қажеттігі